Pobierz kartę zgłoszeniową w formacie .PDF lub .ODT

Wpisowe - 300zł
 • opłata jednorazowa i bezzwrotna z chwilą przyjęcia dziecka do przedszkola
 • związana jest z rezerwacją miejsca w przedszkolu
 • wyposażeniem dziecka w podręczniki i materiały dydaktyczne
Czesne - 850zł/mies od 01. września 2019r. Dla dzieci z grupy 3-latków, 4- latków, 5-latków, 6-latków
 • pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 06:30 do 18:30
 • opiekę i kształcenie zgodnie z programem MEN
 • całodzienne wyżywienie (4 zdrowe posiłki przygotowywane we własnej kuchni. Jesteśmy w stanie dobrać menu do indywidualnych potrzeb żywieniowych dziecka (alergie, diety zlecone przez specjalistów, dania wegetariańskie)
 • zajęcia dodatkowe (język angielski, warsztaty taneczne, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia logopedyczne, rytmika, karate, opieka psychologa)
 • udział w imprezach okolicznościowych (m.in. teatrzyki, Mikołajki, konkursy, ogniska, pikniki, wycieczka, urodziny)
 • upominki okolicznościowe
od 01 września 2019r. dzieci dwuletnie 850 zł
 • pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 06:30 do 18:30
 • opiekę i kształcenie zgodnie z programem
 • całodzienne wyżywienie (4 zdrowe posiłki przygotowywane we własnej kuchni. Jesteśmy w stanie dobrać menu do indywidualnych potrzeb żywieniowych dziecka (alergie, diety zlecone przez specjalistów, dania wegetariańskie)
 • zajęcia dodatkowe (język angielski, warsztaty taneczne, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia logopedyczne, rytmika, karate, opieka psychologa)
 • udział w imprezach okolicznościowych (m.in. teatrzyki, Mikołajki, konkursy, ogniska, pikniki, wycieczka, urodziny)
 • upominki okolicznościowe
Inne opłaty
 • Za jeden dzień pobytu dziecka w przedszkolu opłata wynosi 50 złotych.
 • Za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu (tj. po godzinie 18:30) pobierana jest opłata 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Wpłaty należy dokonać w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca w kasie Przedszkola lub na konto bankowe Przedszkola:

28 9130 0003 2001 0014 1309 0001