Wpisowe - 400 zł
 • opłata jednorazowa i bezzwrotna z chwilą przyjęcia dziecka do przedszkola
 • związana jest z rezerwacją miejsca w przedszkolu
 • wyposażeniem dziecka w podręczniki i materiały dydaktyczne
Wpisowe - 400 zł
 • opłata jednorazowa i bezzwrotna z chwilą przyjęcia dziecka do przedszkola
 • związana jest z rezerwacją miejsca w przedszkolu
 • wyposażeniem dziecka w podręczniki i materiały dydaktyczne
Czesne - za Przedszkole 1350 złotych miesięcznie od 1 września 2024r. Dla dzieci z grupy 3-latków, 4- latków, 5-latków, 6-latków
 • pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 06:30 do 18:30
 • opiekę i kształcenie zgodnie z programem MEN
 • całodzienne wyżywienie (4 zdrowe posiłki przygotowywane we własnej kuchni. Jesteśmy w stanie dobrać menu do indywidualnych potrzeb żywieniowych dziecka (alergie, diety zlecone przez specjalistów, dania wegetariańskie)
 • zajęcia dodatkowe (język angielski, warsztaty taneczne, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia logopedyczne, rytmika, ” Mania Poznawania” – warsztaty eksperymentalne, ” Masterchef” – kuchcikowo, „Akademia Podróżników” – odkrywamy świat, opieka psychologa)
 • udział w imprezach okolicznościowych (m.in. Mikołajki, teatrzyki, konkursy, ogniska, pikniki, wycieczki, urodziny)
 • upominki okolicznościowe
Czesne – za Żłobek 1500 złotych miesięcznie od 1 września 2024r. Dla dzieci z grupy 2 - latków.
 • pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 06:30 do 18:30
 • opiekę i kształcenie zgodnie z programem
 • całodzienne wyżywienie (4 zdrowe posiłki przygotowywane we własnej kuchni. Jesteśmy w stanie dobrać menu do indywidualnych potrzeb żywieniowych dziecka (alergie, diety zlecone przez specjalistów, dania wegetariańskie)
 • zajęcia dodatkowe (język angielski, warsztaty taneczne, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia logopedyczne, rytmika, opieka psychologa)
 • udział w imprezach okolicznościowych (m.in. Mikołajki, teatrzyki. konkursy, ogniska, pikniki, wycieczki, urodziny)
 • upominki okolicznościowe
W ramach czesnego oferujemy
 • warsztaty taneczne
 •  rytmika
 •  ćwiczenia logopedyczne
 •  język angielski
 •  gimnastyka ogólnorozwojowa
 •  obserwacje psychologiczne
 • ” Mania Poznawania” – warsztaty eksperymentalne
 • ” Masterchef” – kuchcikowo
 • „Akademia Podróżników” – odkrywamy świat

Wpłaty należy dokonać z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca gotówką w kasie Przedszkola, lub na konto bankowe Przedszkola:

28 9130 0003 2001 0014 1309 0001