ZAPISY 2024/25

Od 04.03.2024r. przyjmujemy zgłoszenia dzieci do Przedszkola na nowy rok 2024/2025. Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 6 lat do naszego przedszkola. W celu zapisania dziecka do Przedszkola Baśniowy Pałacyk , prosimy o pobranie i wypełnienie Karty zgłoszenia. Wypełnioną Kartę zgłoszenia należy złożyć do 10.05.2024r. Miejsce składania kart: Biuro Przedszkola, mail przedszkolny: basniowypalacyk@op.pl lub u wychowawców grup dla dzieci, które już uczęszczają do placówki.

Bezpieczny plac zabaw

Wysoki standard wyposażenia sal

Mała liczebność grup

Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Pałacyk – wszystko czego potrzeba Twojemu dziecku. Wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w dniu 26 września 2012 roku pod nr 009 przez Burmistrza Giminy i Miasta Grójec.

Każde dziecko jest inne, ma inne zdolności i zainteresowania, które chcemy wydobywać i doskonalić. Dlatego  postanowiliśmy stworzyć placówkę, której nadrzędnym celem jest poszanowanie indywidualności dziecka, traktowanie go z szacunkiem i doskonalenie jego talentów. Pragniemy zapewnić dzieciom nie tylko wszechstronny rozwój, ale także szczęśliwe dzieciństwo.

Dysponujemy nowoczesnym i bezpiecznym zapleczem gastronomicznym. Serwowane posiłki są różnorodne, smaczne, zdrowe i estetycznie podane. Wydawane są cztery posiłki dziennie. Wspólne posiłki dają dzieciom możliwość poznania zasad dobrego zachowania przy stole oraz kosztowania różnorodnych dań.

W przypadku dziecka z alergią pokarmową zapewniamy dietę eliminacyjną polegającą na wykluczeniu z jadłospisu produktów powodujących alergię.

Zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 6 lat, a rodziców naszych przedszkolaków zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu codziennym placówki .

Zapewniamy:

  • Szeroki wachlarz zajęć dydaktycznych i ogólnorozwojowych
  • Bogatą ofertę zajęć dodatkowych
  • Programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN
  • Wykwalifikowaną i przyjazną kadrę
  • Małą liczebność grup
  • Wysoki standard wyposażenia sal
  • Bezpieczny plac zabaw
  • Bezpieczeństwo dziecka w czasie pobytu w placówce
  • Posiłki przygotowywane we własnej kuchni (śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek, II podwieczorek)
Pracownicy przedszkola

Ideą przewodnią pracy nauczycieli w przedszkolu Baśniowy Pałacyk jest stworzenie najlepszych warunków rozwoju i opieki nad dzieckiem, poszanowanie jego godności oraz umiejętność współdziałania z rodzicami. W skład naszej kadry wchodzą młodzi, wykształceni i kreatywni nauczyciele wychowania przedszkolnego. Są to osoby odpowiednio przygotowane do pracy z dziećmi; twórczy pedagodzy osiągający najlepsze efekty w pracy dydaktyczno – wychowawczej w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości i predyspozycji dziecka. Wiedza zdobyta przez naszych wychowawców na studiach oraz w toku pracy z dziećmi, jak i wysoki poziom empatii gwarantują osiąganie sukcesów przez naszych przedszkolaków, jak również ich pozytywne nastawienie do świata. Wychowawcy mają również świadomość potrzeby stałej i rzetelnej współpracy z rodzicami. Zdają sobie sprawę z zaufania, jakim rodzice ich obdarzyli powierzając im swoje największe skarby.

Baśniowy Pałacyk